Rodinné konstelace

Rodinné konstelace se zabývají prací s našimi systémy kořenů. Naším přístupem k nim a k životu vůbec. Tyto kořeny (naše systémy rodinné konstelace) ovlivňují všechny oblasti našeho života – vztahy k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví a mnoho dalších oblastí.

Každý z nás vychází z určitého rodinného systému, který má svůj řád. Ten není možné vidět a často mu ani nerozumíme, přesto ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V práci s rodinnými konstelacemi jsou tyto skryté síly, které sahají do několika generací našich předků ukázány a zpracovávány. Tento proces nám pomáhá uvědomit si důležitost jednotlivých členů systému, dát jim patřičnou vážnost a místo. Díky pochopení těchto skrytých souvislostí přestáváme nevědomky opakovat osudy a chyby našich předků. Součástí této práce je dát patřičnou úctu tomu, kdo byl z rodiny vyřazen, zapomenut či kdo zemřel mladý nebo kdo měl těžký osud. V této práci na systémech dáme těmto lidem místo v našem srdci. Mezi nejdůležitější témata patří přijetí rodičů. Konstelační práce se systémy osvobozuje budoucí generace od různých traumat a břemen, která je ovlivňují. Díky tomu mohou další generace v našem rodinném systému žít svobodněji. Rodinu, osudy a sytémy patřící k nám nemůžeme vyměnit. Vše je navždy naší součástí. Můžeme se však rozhodout, jestli s tím něco uděláme či ne.

Postup pro stavění konstelace:

Pro stavění rodinné konstelace potřebujeme znát skutečnosti týkající se vašeho rodinného systému do 2-3 generace nazpět.

Důležitá fakta pro rodinné konstelace:

 • předčasná nebo tragická úmrtí
 • úmrtí malých dětí
 • úmrtí při porodu
 • potraty
 • sebevraždy
 • rozvody, bývalí partneři a první láska
 • emigrace
 • vyloučení z rodiny
 • vážné nemoci
 • ztráty majetku, spáchaný zločin, křivdy
 • knězi a jeptišky
 • užitek z neštěstí druhých či jakýkoli neobvyklý osud.

Terapie rodinné konstelace

Zájemce o postavení konstelace sdělí průvodci (terapeutovi) svoji zakázku, která může být jakákoli: partnerství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, finanční problémy,…apod. Terapeut na základě této zakázky a poznatků o faktech klientova rodinného systému postaví systém, který je pro klienta léčivý.
Terapeut následně se zástupci pracuje směrem k harmonii celého systému; práce s rodinnou konstelací směřuje k tomu, aby se zástupci v konstelaci cítili „dobře“ a našli své správné místo.

Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí – vymění se se svým zástupcem a procítí své místo v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět širším vlivům, které v rodinném systému působí a změnit tak pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.