Reiki

Reiki je japonské slovo a vyslovuje se „rejki“. „Rei“ znamená vesmírný, životadárný, „ki“ znamená energie. Reiki je vesmírná životadárná energie, reiki je neomezená láska. Reiki lze užít kdykoli, kdekoli a pro cokoli. Lze ji využít pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích. K provádění technik reiki není potřeba žádné zvláštní víry nebo vyznání. Úspěšně ji používají lidé mnoha vyznání a filozofií. Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou znám.

Když jednou otevře Mistr reiki člověka průtoku této energie, bude jeho rukama proudit přirozeně a člověk si udrží tuto schopnost po celý svůj život. Buď je energie reiki v rovnováze, nebo je jí v některé oblasti příliš mnoho nebo málo. Potom se zde vytvoří nerovnováha a tudíž větší pravděpodobnost onemocnění. V rovnovážném stavu má každý šanci na sebeuzdravení. Rovnováha je jednoduše nastolována pokládáním rukou na sebe sama nebo na druhého. S reiki neprovádíme diagnózu, pouze se snažíme zjistit, zda je tělo v rovnováze či nikoliv. Reiki si během léčby sama dělá cestu do míst, kde je energie v nerovnovážném stavu.

K reiki není třeba žádného lékařského nebo diagnostického vzdělání. Reiki pracuje na mnoha úrovních živých věcí. Všechny fyzické, duchovní, emocionální a duševní aspekty jsou posíleny energií reiki. Energie je všude kolem nás a také v nás. Reagujeme a odpovídáme na tuto energii každý den, aniž bychom to věděli. Kolem nás je energetické pole, kterému je přisuzován název aura. Aura má mnoho úrovní. Má emocionální, mentální, vyšší mentální a několik duchovních těl. Vesmír je také obklopen aurou. Jedna z těchto vrstev se nazývá „vesmírná neomezená láska“. Reiki je „vesmírná neomezená láska“.

Jestliže jste věřící, víte, že Bůh stvořil vesmír, takže je to „neomezená Boží láska“. Reiki vychází ze srdce a často je prožívána jako přijímání neomezené lásky. Tato láska má sílu vrátit nás do stavu klidu a harmonie. Tento stav lze popsat jako zdraví nebo celistvost. Pro mnoho lidí je dávání a přijímání této energie duchovním zážitkem. Nemoc je výsledkem nerovnováhy a příčiny nemocí lze obvykle najít v emocionálních, duševních a duchovních úrovních. Pravděpodobnost onemocnění je vždy větší v oblasti nerovnováhy. Protože reiki energie působí na všech těchto úrovních, ovlivňuje tak nejen důsledek, ale i příčinu nemocí.

Důležité je si uvědomit, že lidé, kteří předávají reiki energii, nejsou léčitelé. Jsou jen jejími nástroji. Člověk, který energii dostává, je harmonizován, a proto se jeho tělo může léčit samo a přirozeně. Mezi člověkem, který energii dostává, a nástrojem je rovnocenný vztah, ale léčitelem je vždy konečný příjemce energie reiki. Když vámi energie prochází, zároveň vás vyrovnává. Stejně jako léčebnou kúru provádíte, tak ji také dostáváte. Čím více reiki používáte, tím je účinnější, protože vy sami se stáváte vyrovnanějšími.