Podmínky

  1. Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o semináře na stránkách www.jiriberan.cz, která je ve vlastnictví podnikatele Jiřího Berana, IČO: 40446123. Jiří Beran se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.
  2. Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celé ceny semináře! Platbu je nutné provést nejpozději do 3 týdnů před začátkem kurzu. Čísla účtů se mohou lišit podle druhu kurzu, pečlivě si jej prosím zkontrolujte (ten správný najdete e-mailu po odeslání přihlášky). Variabilní symbol je vaše číslo mobilního telefonu, jméno a příjmení do zpráv pro příjemce.
  3. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby.
  4. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.
  6. Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu semináře ke studijním účelům lektora.
  7. Storno: při odhlášení se ze semináře do 7 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 1000,- Kč. Při pozdějším odhlášení propadá zaplacená záloha, pokud nebude účastníkem určen náhradník. Zálohu lze přesunout na jiné semináře nejpozději 14 dní před začátkem prvního semináře.