Podmínky

  1. Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o semináře na stránkách www.jiriberan.cz, která je ve vlastnictví podnikatele Jiřího Berana, IČO: 40446123. Jiří Beran se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.
  2. Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celé ceny (zálohy ve výši 100%) semináře! Platbu (zálohu) je nutné provést nejpozději do 7 dnů po přihlášení. Pokud nedojde k včasnému uhrazení, automaticky se přihláška zruší. Čísla účtů se mohou lišit podle druhu kurzu, pečlivě si jej prosím zkontrolujte (ten správný najdete v e-mailu po odeslání přihlášky). Variabilní symbol je vaše číslo mobilního telefonu, jméno a příjmení do zpráv pro příjemce.
  3. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby.
  4. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.
  6. Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu semináře ke studijním účelům lektora.
  7. Storno: a) Při zrušení účasti do 7 dnů před začátkem semináře je storno poplatek 1000,-. b) Při pozdějším zrušení účasti propadá celá zaplacená částka. c) Je možné 1x přesunout vaši účast na jiný nejbližší seminář storno poplatek 0 Kč. Pokud zrušíte účast až v den semináře nebo se neomluvíte vůbec platí bod b).
  8. Výslovně prohlašuji, že souhlasím s tím, že metodu BMT – Bodovou myofasciální techniku, kterou se naučím na semináři, na který se přihlašuji, budu jen používat a nebudu ji učit jako celek, ani využívat její části při další výuce modifikací této techniky. Při porušení této podmínky se zavazuji uhradit smluvní pokutu 1.000.000 Kč ve prospěch Jiřího a Martiny Beranových.