Podmínky

  1. Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o semináře na stránkách www.jiriberan.cz, která je ve vlastnictví podnikatele Jiřího Berana, IČO: 40446123. Jiří Beran se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.
  2. Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celé ceny (zálohy ve výši 100%) semináře! Platbu (zálohu) je nutné provést nejpozději do 7 dnů po přihlášení. Pokud nedojde k včasnému uhrazení, automaticky se přihláška zruší. Čísla účtů se mohou lišit podle druhu kurzu, pečlivě si jej prosím zkontrolujte (ten správný najdete v e-mailu po odeslání přihlášky). Variabilní symbol je vaše číslo mobilního telefonu, jméno a příjmení do zpráv pro příjemce.
  3. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby.
  4. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.
  6. Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu semináře ke studijním účelům lektora. Je zakázáno bez výslovného souhlasu lektora pořizovat jakoukoliv variantu video či audio záznamů seminářů včetně online sdílení těchto záznamů.
  7. Storno semináře: 7a) Při zrušení vaší účasti do 7 dnů před začátkem semináře je storno poplatek 1000,-. 7b) Při pozdějším (méně než 7 dnů) zrušení účasti propadá celá zaplacená částka. 7c) Je možné 1x přesunout vaši účast na jiný nejbližší seminář za storno poplatek 0 Kč, ale nejpozději do 7 dnů před začátkem daného (Vámi posunutého) semináře. Později platí bod 1b). 7d) I když seminář nezrušíte, ale prostě jen nepřijedete, seminář samozřejmě propadl.
  8. Výslovně prohlašuji, že souhlasím s tím, že metodu BMT – Bodovou myofasciální techniku, kterou se naučím na semináři, na který se přihlašuji, budu jen používat a nebudu ji učit jako celek, ani využívat její části při další výuce modifikací této techniky. Při porušení této podmínky se zavazuji uhradit smluvní pokutu 1.000.000 Kč ve prospěch Jiřího a Martiny Beranových.