Informace o využití osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Tento dokument pojednává o pravidlech ochrany osobních údajů, jak je vykonává Jiří Beran jako správce a fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění IČO: 40446123 (dále jen “Jiří Beran” nebo “já”).

Správce údajů

Správcem údajů je Jiří Beran a při nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Jak mě můžete kontaktovat

V případě, že budete mít dotazy a žádosti ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte mě telefonem na +420 603 492 269 nebo emailem jiri@jiriberan.cz

Zpracovávané údaje

Při přihlašování na semináře uvedené na mých webových stránkách(www.jiriberan.cz) shromažďuji tyto údaje:

  • jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo

Tyto údaje shromažďuji po dobu nezbytně nutnou z důvodů splnění zákonné povinnosti vedení účetní evidence.

Osobní údaje poskytnuté při přihlášení na semináře, zpracovávám za účelem související komunikace ohledně seminářů, na které se přihlašujete a k vystavování účetních a daňových dokladů a následně vedení účetní a daňové evidence.

E-mailová adresa, kterou uvedete při objednávce nebo registraci, bude sloužit též jako kontaktní adresa pro zasílání daňových dokladů a zálohových faktur, a další komunikaci ohledně seminářů s vámi.

Zpracování osobních údajů a předání třetím osobám

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádím já.

Pro naplnění účelů popsaných výše využívám třetí stranu pro zpracování účetní a daňové evidence a ta je vzhledem k vám zpracovatel.

Práva subjektu údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět
  • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám
  • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po mě vymazání těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.